مجله علمی پژوهشی افق دانش- سیاست های مالی نشریه
سیاست های مالی نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/12 | 
هزینه انتشار مقاله

از تاریخ یک مهر ۱۳۹۸ (۱۳۹۸/۷/۱) وجه انتشار نهایی  (Publication Fee) برای مقالات پژوهشی، مروری، کوتاه، گزارش مورد و نامه به سردبیر در مجله افق دانش ۰۰۰ ۰۰۰ ۲ ریال معادل دویست هزار تومان می‌باشد.
از نویسنده طرف مکاتبه درخواست می‌شود وجه مورد نظر را به شماره حساب ۲۱۷۸۱۷۱۶۱۹۰۰۷ بانک ملی بنام درآمدهای معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد به شماره شبای IR۵۷ ۰۱۷۰ ۰۰۰۰ ۰۲۱۷ ۸۱۷۱ ۶۱۹۰ ۰۷ واریز و نسخه‌ای از فیش واریزی را به ایمیل نشریه hmsjournalgmail.com ارسال نماید. لطفا توجه فرمایید در زمان واریز وجه به شماره حساب گفته شده، شناسه اختصاصی مجله افق دانش ۱۶۵۴۶ بر روی رسید واریز وجه درج گردد.
نکته یک : هزینه داوری سریع ۳۰۰۰۰۰۰ ریال معادل سیصد هزار تومان می باشد.
نکته دو: 
 مقالات ارسالی به زبان انگلیسی مورد تایید رایگان می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی افق دانش:
http://hms.gmu.ac.ir/find.php?item=1.82.100.fa
برگشت به اصل مطلب