مجله علمی پژوهشی افق دانش- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی دبیرخانهگناباد- حاشیه جاده آسیایی- دانشگاه علوم پزشکی گناباد- معاونت تحقیقات و فناوری- دبیرخانه نشریه علمی پژوهشی افق دانش
کد پستی: ۹۶۹۱۷۹۳۷۱۸
کارشناس: راحله محرابی 
تلفن:۵۷۲۲۳۴۰۱-۰۵۱ 
نمابر ۵۷۲۲۳۴۰۱-۰۵۱
پست الکترونیکی: hmsgmu.ac.ir &  hmsjournalgmail.com
وبسایتhttp://hms.gmu.ac.ir

ناشر همکار: موسسه نگاه مشرق میانه
وبسایت: http://nirp.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی افق دانش:
http://hms.gmu.ac.ir/find.php?item=1.55.62.fa
برگشت به اصل مطلب