مجله علمی پژوهشی افق دانش- اخلاق در مطالعات روانشناسی و روانپزشکی
اخلاق در مطالعات روانشناسی و روانپزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/4/29 | 
راهنماهای اخلاقی حوزه سلامت روان و روان‌پزشکی

 نشریه علمی پژوهشی افق دانش به صاحب امتیازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، که توسط موسسه نگاه‌مشرق‌میانه منتشر می‌شود؛ در پژوهش‌های حوزه روانشناسی و روان‌پزشکی متعهد به اعمال اصول اخلاقی روانشناسی بر مبنای بیانیه‌های انجمن روانشناسی امریکا (APA) است. جهت مطالعه بیشتر این اصول اخلاقی به این لینک مراجعه نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی افق دانش:
http://hms.gmu.ac.ir/find.php?item=1.87.85.fa
برگشت به اصل مطلب