مجله علمی پژوهشی افق دانش- بانک ها و نمایه نامه ها
بانک ها و نمایه نامه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۸ | 

بین المللی

1- CAB Abstracts http://cabi.org/home.asp

2- ایندکس کوپرنیکوس ( Indexcopernicus ): http://journals.indexcopernicus.com

 3- ایندکس مدیکوس منطقه مدیترانه شرقی ( IMEMR ): http://www.emro.who.int/emrjorlist/default.aspx?lit=S

 4- Doaj

5 - Google Scholar

  منطقه‌ای

  1- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  http://www.isc.gov.ir/Default.aspx?lan=fa

   2- پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی http://www.sid.ir

  3- سامانه دانش گستر برکت: http://health.barakatkns.com

  4- magiran : http://www.magiran.com

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی افق دانش:
http://hms.gmu.ac.ir/find.php?item=1.79.80.fa
برگشت به اصل مطلب