مجله علمی پژوهشی افق دانش- پایگاه ها و نمایه نامه ها
پایگاه ها و نمایه نامه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/3/28 | 
نشریه افق دانش در پایگاه‌ها و مراکز زیر ثبت و نمایه ‌می‌شود.
 
نام پایگاه ثبت کننده وضعیت لینک
Chemical Abstracts Database ثبت شده

Link

ISSN Portal

ثبت شده Link
نام پایگاه نمایه‌کننده

وضعیت

لینک

  Directory of Open Access Journals (DOAJ) نمایه شده Link
Index Copernicus نمایه شده Link
Magiran نمایه شده

Link

  Islamic World Science Citation Database (ISC) نمایه شده Link
  Scientific Information Database (SID) نمایه شده Link
  Google Scholar نمایه شده Link
نام کمیته عضو کننده وضعیت لینک
  Committee on Publication Ethics عضو شده Link
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی افق دانش:
http://hms.gmu.ac.ir/find.php?item=1.79.80.fa
برگشت به اصل مطلب