مجله علمی پژوهشی افق دانش- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

  دارای رتبه علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور

    هیات تحریریه(به ترتیب حروف الفبا):

  1-دکتر علیرضا ابراهیم زاده (دانشیار -آناتومی و علوم تشریح- دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

  2- دکتر رضا احمدی (استادیار، بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد)

  3- دکتر علی بازارباشی (انکولوژی/هماتولوژی، دانشگاه بیروت، لبنان)

  4- دکتر مهدی زارعی (ژنتیک، دانشگاه تورنتو، کانادا)

  5- دکتر علیرضا توسلی(دانشیار – جراحی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

  6- دکتر جهانشیر توکلی زاده(استاد – روانشناسی- دانشگاه علوم پزشکی گناباد)

  7- دکتر منیره جهانیان (استاد- زنان ومامایی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

  8- دکتر امیر حسین جمشیدی (استادیار فارماکوگنوزی/گیاهان دارویی- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی)

 9- دکتر شهلا خسروان(دانشیار- پرستاری بهداشت جامعه- دانشگاه علوم پزشکی گناباد)

  10-دکتر داوود شریفی دلویی(استاد - داخلی –گوارش- دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

  11- پروفسور هادی رضوانی(استاد- ارتوپدی- دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

  12-دکتر علی صحرائیان (استاد – روانپزشکی- دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

  13-دکتر مهدیه فقیهی (استاد- فیزیولوژی- دانشگاه علوم پزشکی تهران)

  14- دکتر محمد قهرمانی(دانشیار-کودکان- دانشگاه علوم پزشکی گناباد )

  15- دکتر مجتبی کیان مهر(استاد - علوم پایه پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی گناباد )

  16- دکتر علی محمد پور(استاد- پرستاری-داخلی جراحی- دانشگاه علوم پزشکی گناباد)

  17- دکتر مهدی مشکی(استاد- آموزش بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی گناباد)

  18- دکتر نریمان مصفا (استاد- ایمونولوژی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )

  19- دکتر محمد حسن مینوییان(استادیار- علوم آزمایشگاهی- دانشگاه علوم پزشکی گناباد)

  20- دکتر احمد هاشم زاده(استاد-کودکان-دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی افق دانش:
http://hms.gmu.ac.ir/find.php?item=1.40.13.fa
برگشت به اصل مطلب