مجله علمی پژوهشی افق دانش- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

  دارای رتبه علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور

  درباره نشریه

  اولین شماره نشریه علمی پژوهشی افق دانش در تابستان 1374 با عنوان «مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد» به صورت فصلنامه، هر سه ماه یک بار آغاز به فعالیت نموده است. و از شماره دوم سال 1380 به عنوان «افق دانش، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد» تغییر نام داد.

  این نشریه در سال 1382 موفق به دریافت رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور گردید. همچنین از سال 1385امکان مشاهده کلیه مقالات چاپ شده این نشریه به صورت الکترونیکی از طریق وب سایت اختصاصی در دسترس محققین داخل و خارج از کشور قرار گرفت. این مجله تا کنون نیز به صورت فصلنامه و به زبان فارسی با خلاصه مقالات انگلیسی منتشر می شود .

  مقالات نشریه علمی پژوهشی افق دانش در ایندکس‌های زیر نمایه می‌شود:

  بین المللی

1- CAB Abstracts http://cabi.org/home.asp

2- ایندکس کوپرنیکوس ( Indexcopernicus ): http://journals.indexcopernicus.com

 3- ایندکس مدیکوس منطقه مدیترانه شرقی ( IMEMR ): http://www.emro.who.int/emrjorlist/default.aspx?lit=S

 4- Doaj

5 - Google Scholar

  منطقه‌ای

  1- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  http://www.isc.gov.ir/Default.aspx?lan=fa

   2- پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی http://www.sid.ir

  3- سامانه دانش گستر برکت: http://health.barakatkns.com

  4- magiran : http://www.magiran.com

  صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

  ناشر: انتشارات حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

  حامی مالی: حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

    عوامل اجرایی:

  مدیر مسوول: دکتر جواد باذلی

  اعضای شورای سردبیری:

  دکترسید علی سجادی(سردبیر)

  دکتر علی محمدپور(عضوشورای سردبیری)

  دکتر مجتبی کیان مهر(عضوشورای سردبیری)

  دکتر جهانشیر توکلی زاده (عضوشورای سردبیری)

  دکتر جلیل مشاری(عضوشورای سردبیری)

  دکتر سید علی سجادی(عضوشورای سردبیری)

  مدیر اجرایی: دکتر جلال مردانه

  مدیر داخلی: راحله محرابی

   ترتیب انتشار: فصلی

  نشانی دبیرخانه: گنا باد - حاشیه جاده آسیایی- معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد –کد پستی: ۹۶۹۱۷۹۳۷۱۸

  تلفن: 051-57223401 نمابر: 051-57223401

  پست الکترونیکی: hmsjournal@gmail.com info@hms.gmu.ac.ir پایگاه وب: www.hms.gmu.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهشی افق دانش:
http://hms.gmu.ac.ir/find.php?item=1.39.64.fa
برگشت به اصل مطلب