دوره 25، شماره 2 - ( بهار 1398 )                   جلد 25 شماره 2 صفحات 117-126 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، اصفهان، ایران.
2- گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. ، ghorbani_psyc@yahoo.com
چکیده:   (2223 مشاهده)
اهداف: کیفیت خواب  احساس روانی است که بر کیفیت زندگی و احساس سلامتی فرد تاثیر میگذارد و منجر به تشدید علایم بیماریهای جسمی روانی میگردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناختدرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت خواب زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر شهرستان محلات انجام شد.
مواد و روشها: در یک تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون، با استفاده از نمونهگیری در دسترس، 30 زن دارای تشخیص اختلال اضطراب فراگیر با توجه به ملاکهای ورود انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش(15n=)  و شاهد (15n=)  قرار گرفتند. مداخله شامل 8 جلسه 90 دقیقهای شناختدرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بود که تنها به گروه آزمایش ارائه شد. دادهها با استفاده از نرم افزار 21SPSS- و با روش تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که شناختدرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی اثر معنی داری  بر کاهش سطح کیفیت خواب (100/0=p و 55/73=F) گروه آزمایش داشت.
نتیجهگیری: شناختدرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی میتواند ابعاد کیفیت ذهنی خواب، تأخیر در به خواب رفتن، طول مدت خواب و اختلالات خواب زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر را به طور قابل ملاحظه ای بهبود بخشد.
متن کامل [PDF 940 kb]   (1372 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: بهداشت روان
دریافت: 1396/10/12 | پذیرش: 1397/12/4 | انتشار: 1398/1/17