دوره 24، شماره 3 - ( تابستان 1397 )                   جلد 24 شماره 3 صفحات 172-181 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
2- گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. ، skhezri72@gmail.com
3- گروه میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
4- گروه بیوشیمی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
چکیده:   (1233 مشاهده)
اهداف: هایپیران یک عصارهٔ هیدرو الکلی تجاری از گیاه علف چای است. فواید ضدالتهابی و تعدیلکنندهٔ ایمنی این گیاه در مطالعات قبلی بهخوبی نشان دادهشده است. این مطالعه بهمنظور بررسی اثرات احتمالی سودمند هایپیران در تخفیف علائم آنسفالومیلیت خود ایمن تجربی یا (EAE (Experimental Autoimmune Encephalomyelitis انجامشده است.
مواد و روشها: در این مطالعه تجربی، EAE بهوسیلهٔ هموژن بافت نخاع خوکچهٔ هندی و ادجوانت کامل فرونت در 30 رأس موش صحرایی نر نژاد ویستار که دارای میانگین سنی 8-6 هفته و میانگین وزنی 20±100 گرم بودند جهت القای مدل بیماری استفاده شد. تجویز هایپیران (110 میلیگرم بر کیلوگرم خوراکی بهصورت روزانه) از روز 12 بعد از ایمنسازی زمانی که موشهای صحرایی اولین نشانهٔ علائم درمانگاهی را نشان دادند آغاز شد. نمونههای مغز و خون از حیوانات در روز 36 اخذشده و جهت آزمایشات MDA ،FRAP ،NO و MPO مورداستفاده قرار گرفت. 
یافتهها: نتایج ما نشان می دهد تیمار با هایپیران منجر به بروز نتایج مناسبی در گروه EAE تیمار با هایپیران شده است. سنجش برخی از آنتی اکسیدانها مثل سنجش میزان پراکسیداسیون لیپیدی و سنجش سطح نیتریک اکسید به طور معنی داری در بافت مغزی موش های القا شده با  EAE در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافته است و تیمار با هایپیران میزان MDA و نیتریک اکسید را در بافت مغزی موش های EAE که تحت تیمار با هایپیران قرار گرفته اند کاهش داده است. همسو با سایر یافته های ما آنالیز های سرمی نشان می دهد که هایپیران به طور بالقوه ای باعث پس رفت علائم التهابی مثل فعالیت آنزیم میلوپراکسیداز در گروه موش های EAE تیمار شده با هایپیران می شود همچنین آنالیز نتایج سرور داکینگ نشان می دهد که هایپیران توانایی مهار آنزیم  MAO را دارد.
نتیجهگیری: هایپیران میتواند بهعنوان یک استراتژی سودمند برای درمان افراد مبتلابه مالتیپل اسکلروزیس استفاده شود.
متن کامل [PDF 604 kb]   (786 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پايه پزشكي
دریافت: 1396/9/11 | پذیرش: 1397/2/3 | انتشار: 1397/2/18
* نشانی نویسنده مسئول: گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.