دوره 24، شماره 1 - ( زمستان 1396 )                   جلد 24 شماره 1 صفحات 73-78 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت و گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
2- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران ، mary.khosrojerdi59@gmail.com
چکیده:   (3370 مشاهده)
اهداف: معمولاً بیماران ایسکمیک قلب بعد از ترخیص در جامعه رها می‌شوند و نحوه مراقبت از آنها کنترل نمی‌شود. از مهم‌ترین اقدامات برای اثربخشی عمل جراحی قلب و کاهش عوارض آن، توان‌بخشی قلبی است. این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی آموزش برنامه بازتوانی قلبی مبتنی بر الگوی مراقبت پیگیر بر توانمندی و شاخص‌های قلبی- عروقی مبتلایان به بیماری ایسکمیک قلب انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی، 70 بیمار مبتلا به اختلال ایسکمیک قلب که در سال 1396 در بخش مراقبت ویژه قلبی بیمارستان واسعی سبزوار بستری شده و ترخیص شده بودند، به‌روش دردسترس انتخاب شده و با تخصیص تصادفی در دو گروه کنترل (35 نفر) و مداخله (35 نفر) قرار گرفتند. ابـزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ای سه‌قسمتی شامل مشخصات دموگرافیک، چک‌لیست ثبـت متغیرهای همودینامیک و پرسش‌نامه توانمندی بود. میزان توانمندی بیماران و شاخص‌های قلبی- عروقی آنان، قبل و بعد از اجرای برنامه بازتوانی قلبی مبتنی بر الگوی مراقبت پیگیر مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS 22 و توسط آزمون‌های T مستقل و مجذور کای انجام شد.
یافته‌ها: بعد از مداخله، میانگین نمره توانمندی بین دو گروه دارای اختلاف معنی‌داری بود (03/0=p). همچنین میانگین فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و سطوح کلسترول و قند خون بعد از مداخله در دو گروه اختلاف معنی‌داری داشت (05/0p<).
نتیجه‌گیری: آموزش برنامه بازتوانی قلبی مبتنی بر الگوی مراقبت پیگیر بر بهبود توانمندی و شاخص‌های قلبی- عروقی بیماران مبتلا به بیماری ایسکمیک قلب موثر است. 
متن کامل [PDF 486 kb]   (944 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: پزشكي داخلی
دریافت: 1396/8/23 | پذیرش: 1396/10/23 | انتشار: 1396/10/23