دوره 24، شماره 3 - ( تابستان 1397 )                   جلد 24 شماره 3 صفحات 223-230 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه میکروبیولوژی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران.
چکیده:   (1147 مشاهده)
اهداف: در این مطالعه، جایگزنی ترکیبات طبیعی مانند چای سبز بجای استفاده از داروهای شیمیایی ایتراکونازول و وریکونازول بررسی شد.
مواد و روشها: در این پژوهش میزان اثرات ضد قارچی عصارههای آبی و متانولی چای سبز و همچنین اثرات همافزایی این دو عصاره با دو داروی ایتراکونازول و وریکونازول بر روی چهار سویه آسپرژیلوس مطابق روش رقت در پلیت الایزا با تعیین حداقل غلظت مهاری  و حداقل غلظت قارچ کشی موردبررسی قرار گرفت.
یافتهها: دوسویه آسپرژیلوس فلاووس  39 ATCC و آسپرژیلوس ترئوس   274 ATCC نسبت به داروی ایتراکونازول حساس و دوسویه دیگر مقاوم بودند. تمامی 4 سویه موردبررسی نسبت به وریکونازول مقاوم بودند. دو عصاره آبی و متانولی چای سبز، اثر ضد قارچی از خود نشان ندادند اما اثرات همافزایی در ترکیب عصاره آبی چای سبز و ایتراکونازول در دو سویه آسپرژیلوس فومیگاتوس ATCC278 و آسپرژیلوس نایجرATCC9142 ارزشمند بود و همچنین دو ترکیب عصاره متانولی چای سبز و ایتراکونازول در آسپرژیلوس نایجر ATCC9142 و دو ترکیب عصاره آبی چای سبز و وریکونازول بر روی آسپرژیلوس فلاووس 39 ATCC و آسپرژیلوس فومیگاتوس ATCC278  ارزشمند گزارش شد.
نتیجهگیری: نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر وجود اثرات همافزایی ارزشمندی بین ترکیبات داروها و عصارههای مورد آزمایش بود.
متن کامل [PDF 422 kb]   (779 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پايه پزشكي
دریافت: 1396/5/20 | پذیرش: 1396/12/28 | انتشار: 1397/4/19