:: دوره 24، شماره 3 - ( تابستان 1397 ) ::
جلد 24 شماره 3 صفحات 223-230 برگشت به فهرست نسخه ها
اثرات ضد قارچی و هم افزایی عصاره های آبی و الکلی چای سبز با داروهای ایتراکونازول و وریکونازول بر روی گونه های آسپرژیلوس
فرنوش سرخانی مقدم1، محمد هادی فکور1 ، آذر سبکبار1، مهدیس ابراهیم زاده1
1- گروه میکروبیولوژی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران.
چکیده:   (433 مشاهده)
اهداف: در این مطالعه، جایگزنی ترکیبات طبیعی مانند چای سبز بجای استفاده از داروهای شیمیایی ایتراکونازول و وریکونازول بررسی شد.
مواد و روشها: در این پژوهش میزان اثرات ضد قارچی عصارههای آبی و متانولی چای سبز و همچنین اثرات همافزایی این دو عصاره با دو داروی ایتراکونازول و وریکونازول بر روی چهار سویه آسپرژیلوس مطابق روش رقت در پلیت الایزا با تعیین حداقل غلظت مهاری  و حداقل غلظت قارچ کشی موردبررسی قرار گرفت.
یافتهها: دوسویه آسپرژیلوس فلاووس  39 ATCC و آسپرژیلوس ترئوس   274 ATCC نسبت به داروی ایتراکونازول حساس و دوسویه دیگر مقاوم بودند. تمامی 4 سویه موردبررسی نسبت به وریکونازول مقاوم بودند. دو عصاره آبی و متانولی چای سبز، اثر ضد قارچی از خود نشان ندادند اما اثرات همافزایی در ترکیب عصاره آبی چای سبز و ایتراکونازول در دو سویه آسپرژیلوس فومیگاتوس ATCC278 و آسپرژیلوس نایجرATCC9142 ارزشمند بود و همچنین دو ترکیب عصاره متانولی چای سبز و ایتراکونازول در آسپرژیلوس نایجر ATCC9142 و دو ترکیب عصاره آبی چای سبز و وریکونازول بر روی آسپرژیلوس فلاووس 39 ATCC و آسپرژیلوس فومیگاتوس ATCC278  ارزشمند گزارش شد.
نتیجهگیری: نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر وجود اثرات همافزایی ارزشمندی بین ترکیبات داروها و عصارههای مورد آزمایش بود.
واژه‌های کلیدی: چای سبز، ایتراکونازول، وریکونازول، آسپرژیلوس.
متن کامل [PDF 422 kb]   (305 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پايه پزشكي
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۹


XML   English Abstract   Printدوره 24، شماره 3 - ( تابستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها