:: دوره 24، شماره 3 - ( تابستان 1397 ) ::
جلد 24 شماره 3 صفحات 203-213 برگشت به فهرست نسخه ها
میزان آگاهی و استفاده پزشکان عمومی و دانشجویان اینترن از لوله گذاری نای به کمک دارو به کمک دارو
سید اشکان موسوی پور 1، کاظم صمدی2
1- گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران. ، ashkan.galaxy@gmail.com
2- گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
چکیده:   (321 مشاهده)
اهداف: ازجمله مسئولیتهای اصلی یک اینترن و پزشک عمومی مدیریت راه هوایی در بیماران است. لذا مطالعه حاضر بهمنظور ارزیابی میزان آگاهی لولهگذاری داخل تراشه توسط اینترن ها و پزشک عمومی انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعه مقطعی شامل پزشکان و دانشجویان اینترن مسئول و دخیل در لولهگذاری هستند. جمعآوری اطلاعات با تنظیم و تهیه پرسشنامه صورت میگیرد که در این پرسشنامه به میزان آگاهی و استفاده افراد بر اساس نظر افراد متخصص در هر مورد از 0 تا 10 نمره داده میشود.
یافتهها: ازآنجاکه 78.65% اینترن ها و 55% پزشکان عمومی در سطح آگاهی متوسط، 17.98%اینترن ها و 18% پزشکان عمومی در سطح آگاهی خوب، 3.37% اینترن ها و 27% پزشکان عمومی در سطح آگاهی ضعیف بودند.
نتیجهگیری: اینتوبه کردن در اورژانس توسط اینترن ها و پزشکان عمومی میتواند مفید باشد و توسط هر دو آنها امکانپذیر است و برای بهبود عملکرد آنها میتوان شرکت در کارگاهها و دورههای آموزشی احیا برای بهروزرسانی اطلاعات را پیشنهاد داد.
واژه‌های کلیدی: میزان آگاهی، پزشکان عمومی، دانشجویان، لوله گذاری نای.
متن کامل [PDF 399 kb]   (192 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: پزشكي داخلی
دریافت: ۱۳۹۶/۴/۱۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۹ | انتشار: ۱۳۹۷/۴/۱۹


XML   English Abstract   Printدوره 24، شماره 3 - ( تابستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها