دوره 21، شماره 2 - ( تابستان 1394 )                   جلد 21 شماره 2 صفحات 81-89 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران ، keyvanhejazi@gmail.com
2- گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
چکیده:   (2746 مشاهده)

اهداف: افزایش سطوح پروتئین واکنشگر C، اسیداوریک و بیلی‌روبین تام سرمی با افزایش خطر بروز بیماری عروق کرونر همراه است. هدف این تحقیق، تعیین تاثیر 8 هفته تمرین هوازی منتخب بر سطوح پروتئین واکنشگر C، اسیداوریک و بیلی‌روبین تام زنان سالمند غیرفعال بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه‌تجربی در سال 1393 در مشهد، 21 زن سالم و غیرفعال با دامنه سنی 60 تا 70 سال به‌روش نمونه‌گیری دردسترس و هدفمند انتخاب شدند. آزمودنی‌ها به‌صورت تصادفی در دو گروه تجربی (11 نفر) و شاهد (10 نفر) قرار گرفتند. برنامه تمرین هوازی 8 هفته، هر هفته سه جلسه به‌مدت 45 تا 60 دقیقه با شدتی معادل 50 تا70% حداکثر ضربان قلب ذخیره بود. نمونه خونی پیش از شروع و پس از پایان مداخله تمرینی جمع‌آوری شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری T همبسته و مستقل توسط نرم‌افزار SPSS 20 تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: وزن بدن (001/0=p)، نمایه توده بدن (01/0=p)، درصد چربی بدن (02/0=p) و مقادیر CRP (01/0=p) و اسیداوریک (001/0=p) در پایان دوره تمرین هوازی در مقایسه با ابتدای دوره در گروه تجربی کاهش معنی‌دار یافت. همچنین بین دو گروه تجربی و شاهد تفاوت معنی‌داری از نظر متغیر وزن مشاهده شد (05/0p<). نتیجه‌گیری: تمرین هوازی منجر به بهبود بیومارکرهای جدید قلبی- عروقی می‌شود و می‌توان با انجام تمرین هوازی از بروز بیماری آترواسکلروزیس جلوگیری نمود.

متن کامل [PDF 268 kb]   (1737 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: فيزيولوژی پزشکی
دریافت: ۱۳۹۳/۱۱/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۴/۲/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۴/۳/۳