دوره 21، شماره 2 - ( تابستان 1394 )                   جلد 21 شماره 2 صفحات 75-80 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.18869/acadpub.hms.21.2.75


XML English Abstract Print


1- مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
2- گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
3- گروه علوم پایه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
4- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران ، biabanif@gmu.ac.ir
چکیده:   (3161 مشاهده)

اهداف: بیماران دیالیزی درجاتی از درد خصوصاً درد پا را تجربه می‌کنند. برخی مداخلات مکمل مانند آرام‌سازی عضلانی موجب کاهش درد می‌شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر تکنیک آرام‌سازی عضلانی بر درد بیماران همودیالیزی انجام شد. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر، کارآزمایی بالینی تصادفی است که روی 90 بیمار همودیالیزی مراکز همودیالیز خاتم‌الانبیا و امام‌علی(ع) زاهدان در سال‌های 93-1392 انجام شد. واحدهای پژوهش به‌روش مبتنی بر هدف و براساس معیارهای ورود انتخاب شده و سپس به‌صورت تصادفی در دو گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. شدت درد بیماران به‌وسیله پرسش‌نامه مک‌گیل قبل از مداخله اندازه‌گیری شد. سپس آرام‌سازی عضلانی بنسون طی سه جلسه به گروه مداخله آموزش داده شد و از آنها خواسته شد به‌مدت یک ماه روزی دو بار و هر بار به‌مدت 20-15 دقیقه آرام‌سازی را انجام دهند. برای گروه کنترل هیچ آموزشی ارایه نشد. سپس شدت درد در دو گروه بعد از یک ماه با هم مقایسه شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری مجذور کای، T مستقل و من- ویتنی و با کمک نرم‌افزار SPSS 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: اکثریت بیماران، مرد، متاهل، خانه‌دار و با تحصیلات زیر دیپلم بودند و میانگین سنی واحدهای پژوهش 0/15±0/43 سال بود. در گروه مداخله کاهش معنی‌داری نسبت به گروه کنترل در میانگین شدت درد مشاهده شد (03/0=p). نتیجه‌گیری: می‌توان از تکنیک آرام‌سازی عضلانی برای کاهش درد بیماران همودیالیزی استفاده کرد.

واژه‌های کلیدی: آرام‌سازی عضلانی، درد، همودیالیز
متن کامل [PDF 234 kb]   (1214 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: بهداشت روان
دریافت: 1393/10/23 | پذیرش: 1394/2/20 | انتشار: 1394/3/3