دوره 17، شماره 3 - ( 7-1390 )                   جلد 17 شماره 3 صفحات 34-43 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، Hasanzadehf@mums.ac.ir
2- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
چکیده:   (9318 مشاهده)
چکیده زمینه و هدف: تبعیت از رژیم غذایی و مایعات یکی از ارکان اساسی درمان بیماران همودیالیزی می باشد. تلاش در جهت یافتن روش های آموزشی مؤثر، ضروری می باشد. لذا این مطالعه با هدف مقایسه ی تأثیر دو روش آموزش چهره به چهره و ویدئویی بر نگرش مرتبط با تبعیت از رژیم غذایی و مایعات بیماران همودیالیزی انجام شد. روش تحقیق: در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی، 75 بیمار همودیالیزی به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. پس از تعیین نیازهای آموزشی بیماران، یک برنامه ی آموزشی بر اساس الگوی خود مراقبتی اورم طراحی شد. در گروه آموزش چهره به چهره دو جلسه ی آموزشی، به فاصله یک هفته در حین دیالیز اجرا شد و در گروه آموزش ویدئویی فیلم تهیه شده، به فاصله ی یک هفته در حین دیالیز نمایش داده شد. پرسشنامه ی نگرش مرتبط با تبعیت از رژیم غذایی و مایعات در سه مرحله اندازه گیری شد. از تمامی اندازه گیری ها در سه مرحله میانگین گرفته شد و با نرم افزار آماری SPSS ویرایش 5/11 و با آزمون های آماری من ویتنی، استودنت، کای دو، دقیق فیشر و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: میانگین نمره ی نگرش مرتبط با تبعیت از رژیم غذایی و مایعات در پایان هفته ی دوم و چهارم در دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت (05/0

p). نتیجه گیری: آموزش با هر دو شیوه ی چهره به چهره و ویدئویی به یک اندازه در افزایش نگرش مرتبط با تبعیت از رژیم غذایی و مایعات بیماران همودیالیزی مؤثر بوده است. لذا علی رغم باور اثر بخش تر بودن آموزش های حضوری، یافته های این پژوهش اثر بخشی روش ویدئویی را نشان داد و مشخص نمود که این روش علی رغم فقدان عنصر آموزش دهنده ی زنده و فعال، تأثیری یکسان با روش چهره به چهره دارد.

متن کامل [PDF 650 kb]   (2797 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: علوم پايه پزشكي
دریافت: 1390/7/1 | انتشار: 1390/7/23