:: دوره 17، شماره 4 - ( 11-1390 ) ::
جلد 17 شماره 4 صفحات 42-48 برگشت به فهرست نسخه ها
سن یائسگی طبیعی و مقایسه شیوع عوارض زودرس ناشی از آن درمراحل مختلف گذار یائسگی در زنان شهرستان گناباد
خانم فریبا عسکری1، خانم کوکب بصیری مقدم1، آقای مهدی بصیری مقدم2، دکتر شیرین ترابی1، خانم سمیه غلام فرخانی1، خانم محبوبه محرری1، خانم شیرین میرآخورلو1
1- دانشگاه علوم پزشکی گناباد
2- دانشگاه علوم پزشکی گناباد ، basiri1344@gmail.com
چکیده:   (7211 مشاهده)
مقدمه و هدف: یائسگی نشانه پایان ظرفیت تولید مثلی زنان است که در نتیجه قطع دائم عملکرد تخمدان ایجاد می شود و فرایندی تدریجی است که برای بسیاری از زنان بین سنین 47 و 55 سال رخ می دهد و علائم و عوارض متعددی دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین سن یائسگی طبیعی و مقایسه ی شیوع عوارض ناشی از آن درمراحل مختلف گذار یائسگی در زنان شهرستان گناباد انجام شد. روش کار: این پژوهش یک مطالعه تحلیلی ومقطعی است که در سال 1389 بر روی 398 زن 55-40 ساله شهرستان گناباد که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند،انجام شد. معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از: تمایل به شرکت در پژوهش ، سن بین 55-40 سال ،سکونت در شهرستان گناباد ، عدم وجود بیماری جسمی وروانی تحت درمان، عدم سابقه جراحی برداشتن تخمدان و رحم و عدم بروز یائسگی مصنوعی. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد یائسگی گرین بود. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار spss ورژن 14 و آزمون های آمار توصیفی، کای اسکوئر،t-student، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری05/0 p< مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در مطالعه حاضر میانگین و میانه سن یائسگی به ترتیب 69/3 ± 34/46 و 47 سال بدست آمد و 2/65 درصد زنان یائسه حداقل یکی از عوارض زودرس یائسگی را داشتند. شایعترین عارضه زودرس یائسگی عصبانیت (56 درصد) و کمترین عارضه گیجی (4/20 درصد) بود. در گروه پره منوپوز عصبانیت و سردرد، در گروه پری منوپوز درد مفاصل و گرگرفتگی ،و در گروه پست منوپوز گرگرفتگی و درد مفاصل به ترتیب به عنوان شایع ترین عوارض گزارش گردیدند. نتیجه گیری: در مطالعه حاضر سن یائسگی نسبت به سایر مطالعات پائین تر و میزان علائم وعوارض زودرس یائسگی بیشتر بود. با برنامه ریزی صحیح در جهت اصلاح عوامل قابل تعدیل می توان سن یائسگی طبیعی را افزایش و عوارض زودرس ناشی از آن را کاهش داد.
واژه‌های کلیدی: یائسگی، شیوع، سن، عوارض زودرس، مراحل گذار
متن کامل [PDF 462 kb]   (7971 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: پزشكي داخلی
دریافت: ۱۳۹۰/۴/۲ | پذیرش: ۱۳۹۰/۱۱/۱۵


XML   English Abstract   Printدوره 17، شماره 4 - ( 11-1390 ) برگشت به فهرست نسخه ها