[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 24، شماره 4 - ( پاییز 1397 ) ::
جلد 24 شماره 4 صفحات 255-262 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی آموزش مشارکتی زایمان ایمن بر اساس الگوی باور بهداشتی بر تمایل خانم های نخست باردار به انتخاب روش زایمان طبیعی
نرجس بحری1 ، رقیه رحمانی2 ، مهدی مشکی3 ، الهه بنفشه4 ، معصومه امیری دلویی 5
1- گروه مامایی، مرکز تحقیقات توسعهی اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران.
2- گروه مامایی، مرکز تحقیقات توسعه ی اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
3- گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت، دانشکده بهداشت؛ مرکز تحقیقات توسعه ی اجتماعی و ارتقای سلامت،دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
4- گروه مامایی، مرکز تحقیقات توسعهی اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
5- گروه پرستاری سلامت جامعه و روان، مرکز تحقیقات توسعهی اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران ، m_amiridelui@yahoo.com
چکیده:   (975 مشاهده)
اهداف: این مطالعه با هدف اثربخشی آموزش مشارکتی  زایمان ایمن بر اساس الگوی باور بهداشتی برتمایل خانمهای نخست باردار به  انتخاب روش زایمان طبیعی انجام شد.
مواد و روش ها: در این کارآزمایی در عرصه با استفاده از نمونهگیری خوشهای 100 نفر از زنان نخست باردار واجد شرایط از بین دو مرکز سلامت جامعهی شهر گناباد انتخاب و بطور تصادفی به یکی از دو  گروه آزمون و شاهد تخصیص یافتند. گروه آزمون یک برنامهی آموزشی در مورد زایمان ایمن که بر اساس الگوی باور بهداشتی تدوین شده بود را دریافت نمودند و گروه شاهد آموزشهای روتین مراکز سلامت جامعه را دریافت کردند. پرسشنامهی سنجش سازههای الگوی باور بهداشتی و خودکارآمدی زایمان و روش زایمان انتخابی، قبل و یکماه پس از مداخلهی آموزشی توسط آزمودنیها تکمیل شد.  دادهها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخهی 16 و در نظر گرفتن سطح اطمینان 95% تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین و انحراف معیار سن واحدهای پژوهش 35/4 ± 26/24 سال و میانگین و انحراف معیار سن بارداری در زمان مطالعه32/3 ± 38/27 هفته بود. نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که پس از مداخلهی آموزشی دو گروه از نظر میانگین نمره آگاهی از روشهای زایمان (0.0001>p)، خودکارآمدی ادراک شده (0.047=p) و سازههای حساسیت درک شده (0.001=p)، شدت درک شده (0.0001>p) و منافع درک شده (0.010  =p) اختلاف آماری معنیدار داشتند، اما نتایج این آزمون اختلاف معنیداری را در میانگین نمرهی موانع درک شده پس از مداخله بین دو گروه نشان نداد (0.404=p). آزمودنیها در گروه آزمون بطور معنیداری زایمان طبیعی را بیشتر از سزارین انتخاب کرده بودند (0.003=p).
نتیجه گیری: نتایج کلی این مطالعه نشان داد که آموزش مشارکتی زایمان ایمن بر اساس الگوی باور بهداشتی باعث افزایش معنیداری در انتخاب روش زایمان طبیعی میشود. لذا پیشنهاد میشود که در دورههای آموزشی دوران بارداری از این الگوی آموزش بهداشت جهت ترویج زایمان طبیعی استفاده شود.
 

واژه‌های کلیدی: زایمان ایمن، الگوی باور بهداشتی، زایمان طبیعی، سزارین.
متن کامل [PDF 496 kb]   (270 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: زنان
دریافت: ۱۳۹۷/۱/۷ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۱۲ | انتشار: ۱۳۹۷/۶/۳۱
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Bahri N, Rahmani R, Moshki M, Banafshe E, Amiridelui M. Effectiveness of an Educational Program Based on Health Belief Model Regarding Safe Childbirth on Selected Delivery Mode Among Pregnant Women. Horizon Med Sci . 2018; 24 (4) :255-262
URL: http://hms.gmu.ac.ir/article-1-3006-fa.html

بحری نرجس، رحمانی رقیه، مشکی مهدی، بنفشه الهه، امیری دلویی معصومه. اثربخشی آموزش مشارکتی زایمان ایمن بر اساس الگوی باور بهداشتی بر تمایل خانم های نخست باردار به انتخاب روش زایمان طبیعی. افق دانش. 1397; 24 (4) :255-262

URL: http://hms.gmu.ac.ir/article-1-3006-fa.htmlدوره 24، شماره 4 - ( پاییز 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی پژوهشی افق دانش The Horizon of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 3877