[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 24، شماره 2 - ( بهار 1397 ) ::
جلد 24 شماره 2 صفحات 111-118 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر نشخوار فکری پس رویدادی و اجتناب شناختی در دانش آموزان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی
عزت اله قدم پور1، نسرین السادات حسینی رمقانی 2، سمیه مرادی3، سیده خدیجه مرادیانی گیزه رود3، کبری عالی پور3
1- دانشیار، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.
2- دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه لرستان، ایران. ، nasrin.ramaghani@gmail.com
3- دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه لرستان، ایران.
چکیده:   (695 مشاهده)

اهداف: مدل طرحوارههای هیجانی بر نقش ارزیابی و تفسیر هیجانات و راهبردهای تنظیم هیجان در اختلالات اضطرابی تأکید زیادی دارد. این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر کاهش نشخوار فکری پسرویدادی و اجتناب شناختی در دانشآموزان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی صورت گرفت.
مواد و روشها: طرح پژوهش بهصورت نیمهآزمایشی پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل میباشد. بدین منظور32 نفر از دانشآموزان دارای نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی با استفاده از نقطه برش پرسشنامه اضطراب اجتماعی کانور (SPIN) و مصاحبه بالینی غربال شدند و سپس بهصورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. از پرسشـنامههای پــردازش پــسرویـدادی (PEPQ) و اجتناب شناختی (CAQ) برای گردآوری دادهها در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون استفاده شد. گروه آزمایشی طی ده جلسه تحت مداخله با رویکرد طرحواره درمانی هیجانی قرار گرفت و گروه کنترل چنین مداخلهای دریافت نکرد. دادهها با استفاده از نسخه 23 نرمافزار آماری SPSS و روش تحلیل کوواریانس چند متغیری مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها: در مرحله پسآزمون، میانگین نمرات نشخوار فکری پسرویدادی و اجتناب شناختی در گروه آزمایش کاهش یافت و بعد از کنترل اثر نمرات پیشآزمون، بین دو گروه آزمایش و کنترل ازنظر این متغیرها تفاوت معنیداری مشاهده شد (001/0>p).
نتیجهگیری: طرحواره درمانی هیجانی به دلیل تأکید بر نقش باورها و راهبردهای فرد درباره هیجانات میتواند بهعنوان مداخلهای مؤثر برای کاهش علائم اختلال اضطراب اجتماعی ازجمله نشخوار فکری پسرویدادی و اجتناب شناختی در افراد دارای نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
 

واژه‌های کلیدی: هیجان، اضطراب اجتماعی، نشخوار، اجتناب.
متن کامل [PDF 355 kb]   (518 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: بهداشت روان
دریافت: ۱۳۹۶/۲/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۱۸
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghadampour E, Hosseini Ramaghani N, Moradi S, Moradiyani Gizeh Rod K, Alipour K. Effectiveness of Emotional Schema Therapy on Decrease of Post-Event Rumination and Cognitive Avoidance in People With Clinical Symptoms of Social Anxiety. Horizon Med Sci . 2018; 24 (2) :111-118
URL: http://hms.gmu.ac.ir/article-1-2754-fa.html

قدم پور عزت اله، حسینی رمقانی نسرین السادات، مرادی سمیه، مرادیانی گیزه رود سیده خدیجه، عالی پور کبری. اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر نشخوار فکری پس رویدادی و اجتناب شناختی در دانش آموزان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی. افق دانش. 1397; 24 (2) :111-118

URL: http://hms.gmu.ac.ir/article-1-2754-fa.htmlدوره 24، شماره 2 - ( بهار 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی پژوهشی افق دانش The Horizon of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 3820